Untitled Document

07-06-64 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กาครั้งแรก
วันที่ : จันทร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 12:25:38 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 185 ครั้ง

 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กาครั้งแรก โดยมีการกล่าวคำปฏิญาณตนของประธานสภาชั่วคราวและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา พร้อมทั้ง เลือกประธานสภาฯ เลือกรองประธานสภาฯ เลือกเลขานุการสภาฯ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยและวันเริ่มสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ทั้งนี้มี ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ    ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 


หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ