Untitled Document

04-06-64 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิด
วันที่ : ศุกร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:23:10 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 175 ครั้ง

 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตัวแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล ร่วมเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลาษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งนิทรรศการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ