Untitled Document

19-05-64 กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ
วันที่ : พุธ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 11:38:28 รูปภาพ : 8 ภาพ ชม : 226 ครั้ง

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา นำทีม ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงาน-เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่กา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านจิตอาสา  ร่วมทำกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ภายใต้โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำชุมชนตำบลแม่กา ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2564 ณ บริเวณลำน้ำพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 3 (บ้านแม่กาหลวง) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา        จังหวัดพะเยา   


หน้า 1  
 

ยังไม่มี Photo Gallary ครับ