Untitled Document
หมวดหมู่ :
วัดป่าอุบาลี
เข้าชม : 236 ครั้ง

วัดดงพระเจ้า
เข้าชม : 217 ครั้ง

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
เข้าชม : 888 ครั้ง

อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น
เข้าชม : 391 ครั้ง

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว
เข้าชม : 335 ครั้ง

หมู่บ้านชุมชนชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 18
เข้าชม : 184 ครั้ง

สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์พะเยา
เข้าชม : 215 ครั้ง

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 197 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
เข้าชม : 186 ครั้ง

วัดในเขตตำบลแม่กา
เข้าชม : 235 ครั้ง

มหาวิทยาลัย พะเยา
เข้าชม : 180 ครั้ง

มหาวิทยาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เข้าชม : 182 ครั้ง

น้ำตกห้วยทรายแดง
เข้าชม : 196 ครั้ง

ถ้ำหลวง-ถ้ำหัวหมี
เข้าชม : 272 ครั้ง