หมวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
เข้าชม : 51


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง โดยวิธีคัดเลือก
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บบ 6754 พะเยา ป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศในงานสารบรรณกองช่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
      ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง