หมวด งานจัดเก็บรายได้ ประกาศ เรื่องใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

 
เข้าชม : 60


งานจัดเก็บรายได้ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
      ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยปีงบประมาณ 2564
      ประกาศ เรื่องแผนดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
      ประกาศ เรื่องใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
      ประกาศ เรื่องขยายดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปภาษี 2564 ครั้งที่ 2