หมวด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศ เรื่องสิ้นสุดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

 
เข้าชม : 90


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ เรื่องสิ้นสุดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
      ประกาศ เรื่องผลดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
      แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2564
      ประกาศ เรื่องสิ้นสุดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณี วาตภัย (พายุฤดูร้อน)
      ประกาศ เรื่องผลดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย (พายุฤดูร้อน)