• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาวมหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติ ของดีตำบลแม่กา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดนางฟ้าจำแลง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีเยาวชน โครงการอลังการเทศกาลฤดูหนาวมหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติของดีตำบลแม่กา
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การแข่งขันดอกไม้ไฟ
ประชาสัมพันธ์งานอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว มหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติของดีตำบลแม่กา
ประชาสัมพันธ์งานอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว มหกรรมหุ่นนกกาและขบวนบุปผาชาติของดีตำบลแม่กา
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศเรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา โดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 2559
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องการให้บริการชำระภาษีนอกเวลาราชการ(ช่วงพักกลางวัน)
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการคัดเลือกการสอบราคาโครงการถมดินบดอัดแน่นเตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ 2559
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
มอบของขวัญวันเด็ก
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
พิธีเปิด-ปิดกีฬาฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอล 9 คนต้านภัยยาเสพติด ค
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ร่วมประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่ที่ 10 ต.แม่กา
โครงการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
ประชุมหารือการขยายเขตประปาภูมิภาคในพื้นที่ตำบลแม่กา
โครงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการทำ
เวทีสภาพลเมืองตำบลแม่กา
รวมพลังพลิกฟื้นป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งช
เปิดโครงการ DALE
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้กล้องโทรทัศน์งจรปิด (CCTV)
โครงการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่อาเซียน
โครงการศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา
รดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2558
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด แม่กาเกมส์ 2558 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553