• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามมาตรา 7 แห่งพระรารชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอลังการต้อนรับเทศกาลฤดูหนาว ตำบลแม่กา 2558
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเหตุและขอรับบริการงานป้องกันฯ
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาการคัดเลือกการสอบราคาโครงการถมดินบดอัดแน่นเตรียมก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาถมดินบดอัดแน่นเตรียมการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกการสอบราคาโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปา ซอย 12,13 หมู่ 5,9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกการสอบราคาจัดซื้อตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 


พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ร่วมประเมินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หมู่ที่ 10 ต.แม่กา
โครงการฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
ประชุมหารือการขยายเขตประปาภูมิภาคในพื้นที่ตำบลแม่กา
โครงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิและการทำ
เวทีสภาพลเมืองตำบลแม่กา
รวมพลังพลิกฟื้นป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งช
เปิดโครงการ DALE
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้กล้องโทรทัศน์งจรปิด (CCTV)
โครงการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่อาเซียน
โครงการศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา
รดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี 2558
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด แม่กาเกมส์ 2558
กาแฟยามเช้า ณ มจร. ต.แม่กา
โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ
อลังการต้อนรับฤดูหนาว ตำบลแม่กา
พิธีวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหง 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553