• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
 


มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีทำบุญเตาเผาแก็สไร้มลพิษแม่ต๋ำบุญโยง
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและสาธารณภัยด้านการคมนาคมและการขนส่ง
พิธีขึ้นเสาไฟฟ้าต้นแรกบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 18
บูรณาการคุ้มครองอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ
กีฬาวัน อสม.ณ รร.โทกหวาก
โครงการมอบรัก สานฝัน ปันน้ำใจแก่ผู้ด้อยโอกาส
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดโทกหวาก
วันท้องถิ่นไทย
กาแฟยามเช้าที่ตำบลแม่กา
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ประชุมสัมมนาการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีส
ผู้บริหารร่วมกับมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบร
สำรวจพื้นที่ นสล.หมู่ 1 บ้านหม้อแกงทอง
นายอำเภอเมืองพะเยาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลแม่กา
นายกเทศมนตรีพัฒนาถนนสายสามแยกเกษตรสุข-วังเหนือ
คณะผู้บริหารมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553