• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
ประกาศ เรื่องสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลแม่กา
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา
เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุขโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 


ร่วมขบวนแห่ครัวตานงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงเน
ร่วมพิธีเปิดไปรษณีย์สาขาแม่กา
ร่วมโครงการสืบสานงานปั้นที่ทรงคุณค่าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนกา
ซ้อมแผน
โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ
กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม
มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารและการ
ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
สภากาแฟฯ
โครงการอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553