• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาส 1
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กา
เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุขโดยประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 
 


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่นเครือข่ายตำบลสุขภาวะและ
ร่วมพิธีรับโล่ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะพะเยาทำดี'เพื่อพ่อ'
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่ม FIMARC Asian Network
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเยี่ยมชมเตาเผาโบราณเวียงบัว ม.7 ต.แม
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระ
กิจกรรมปฏิญาณเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรม
มอบของวันเด็กแห่งชาติให้กับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารและการ
ผู้ว่าฯมอบของให้ผู้ประสบอัคคีภัย ม.7 บ้านบัว
พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มากว๊อต เย็นเซน
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
สภากาแฟฯ
โครงการอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
โครงการอนุรักษ์พัฒนาเตาเผาโบราณเวียงบัว กิจกรรมคนปั้นดิน
โครงการสืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์มรดก(02/04/59)พะเยา ในวันอนุรั
พิธีมอบปริญญาชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ
ร่วมเดินขบวนงานบวงสรวงพ่อขุนฯ
หน่วยแพทย์พระราชทานฯ
โครงการหมู่บ้านสีขาว ม.18 บ้านแม่ต๋ำน้อย
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทวิกร ภูรีเชาวกิจ 
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553