• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 


โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพห่วงโ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่กา
ร่วมงาน ม.พะเยารวมพลังเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้ง
สลากพัฒน์บ้านโทกหวาก
โครการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนตำบลแม่กา
มหกรรมคืนความสุขเพื่อครอบครัวชาวแม่กา
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการหอพักเอกชน ตำ
โครงการหมู่บ้านนำร่องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ
โครงการงานซ่อมท่อประปา ส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา
โครงการอบรมกลุ่มตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม
โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มเเรงดัน
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตรสร้างป่าพัฒนาเมือง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน
นายกสำรวจพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
กาชาดเคลื่อนที่
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
บูรณาการร่วมจัดทำโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น
โครงการวันสตรีไทย 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553