• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
 


โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
บูรณาการร่วมจัดทำโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น
โครงการวันสตรีไทย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ทต.แม่กา ปี 2557
กาแฟยามเช้าอำเภอเมืองพะเยาที่ กศน.อ.เมืองพะเยา
กาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยาที่เรือนจำจังหวัดพะเยา
พิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าบ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 18
ประชุมปรองดองสมานฉันท์ตำบลแม่กา
ประชุมไฟฟ้าแม่ต๋ำน้อย
อุปกรณ์การเรียนแก่ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหว
โครงการการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีไล่ยุง
จัดระเบียบหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
ประเพณีเลี้ยงผีฝายทุ่งเจี๊ยบ
พลิกฟื้นผืนป่ากลับคืนมาสู่ชุมชน
โครงการอบรมแม่และเด็ก ปฐมวัย 0 - 6 ปี
โครงการปั่นรัก สานฝัน ซ่อมบ้านผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
โครงการศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลแม่กา
การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย
พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลแม่กา
บูรณาการคุ้มครองอนุรักษ์ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553