• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • งานบุคคล
  • ประกาศเทศบาล
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบประมาณประจำปี
  • แผนอัตรากำลัง
  • งานจัดเก็บรายได้
 


กาแฟยามเช้า ณ มจร. ต.แม่กา
โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ
อลังการต้อนรับฤดูหนาว ตำบลแม่กา
พิธีวางพานพุ่มวันพ่อขุนรามคำแหง
มอบของวันเด็ก
นายกมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวแก่ราษฎรตำบลแม่กา
ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดพะเยามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านนายก
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ท่านปลัดฯ
ร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
กีฬา 14 อปท. ณ เทศบาลตำบลแม่กา
โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
ร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพห่วงโ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่กา
ร่วมงาน ม.พะเยารวมพลังเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้ง
สลากพัฒน์บ้านโทกหวาก
โครการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้ประชาชนตำบลแม่กา
มหกรรมคืนความสุขเพื่อครอบครัวชาวแม่กา
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการหอพักเอกชน ตำ
โครงการหมู่บ้านนำร่องในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ 

ข่าวสารหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

ข่าวหน่วยงานราชการ

 
 

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บแม่กา

 
 

 
 
 
 


นายประพันธ์ เทียนวิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาสิบตำรวจโทเอกชัย รัศมี
ปลัดเทศบาลตำบลแม่กา


    
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

01/03/2553