เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่กา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
>>อ่านข่าวทั้งหมด
 

ข่าวกิจกรรม

27-07-64 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเก
20-07-64 โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืนฯ
14-07-64 การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
02-07-64 ประชุมฝ่ายปกครองเพื่อพัฒนาตำบลแม่กา
21-06-64 ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
15-06-64 แถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา
11-06-64 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองฯ
07-06-64 ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กาครั้งแรก
04-06-64 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิด
01-06-64 ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
25-05-64 ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพสุขภาวะเด็กฯ ตำบลแม่กา
19-05-64 กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ
13-05-64 ท้องถิ่นพะเยา ลงพื้นที่แนะนำมาตรการโควิด-19
08-04-64 ทำความสะอาดตลาดหน้า ม.พะเยา
31-03-64 กิจกรรมถนนสะอาดน่ามอง
29-03-64 โครงการฝึกซักซ้อมสำหรับป้องกันภัยฯ
01-03-64 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
25-02-64 กิจกรรม ถนนสะอาด น่ามอง (Big Cleaning Day)
09-02-64 ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิ
03-02-64คณะกรรมการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลแม่กา ร่วมให้การต้อน

ข่าวสารหน่วยงานราชการ


นายสะอาด  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์