เทศบาลตำบลแม่กา

มหาวิทยาลัยพะเยา

วัดดงพระเจ้า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ข่าวกิจกรรม

17-10-64 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน ร.อ.แฮนส์ มากว๊อร์ต เ
15-10-64 การประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬาและนันท
14-10-65 กิจกรรมสร้างความสัมพันธภาพในครอบครัว "การเลี้ยงดูลู
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 16
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
28-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 18
27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 17
27-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 14
26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
26-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
25-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
24-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
23-09-64 การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ข่าวสารหน่วยงานราชการ


นายสะอาด  ไชยกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา 
   
 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์